Siirrettyjen numeroiden tiedotuspalvelun käyttöehdot

Palvelun kuvaus

Siirrettyjen numeroiden tiedotuspalvelu on Suomen Numerot Numpac Oy:n tuottama Internet-palvelu, joka on tarkoitettu yksityishenkilöille käytettäväksi liittymän operaattorin selvittämiseen.

  • Palvelu sisältää tiedot sekä kiinteistä-, että matkapuhelinliittymistä Suomessa.
  • Palvelun tiedot ovat lähes reaaliaikaisia.

Palvelussa käyttäjä valitsee valikosta puhelinnumeron alkuosan ja syöttää numeron loppuosan sille varattuun kenttään.

Palvelussa käyttäjän antaman puhelinnumeron operaattorin päättely tehdään vertaamalla sitä ensin siirrettyihin numeroihin. Jos annettua numeroa ei löydy siirretyistä numeroista operaattori päätellään numeron prefiksin perusteella.

Käyttöehdot

Siirrettyjen numeroiden tiedotuspalvelu on avoin palvelu eikä sen käyttö edellytä käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelun käyttö- ja/ tai liittäminen osaksi Internet- tai muuta sovellusta tai palvelua on ilman erikseen tehtävää kirjallista sopimusta kielletty. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua ainoastaan yksittäisten numerojen operaattorin selvittämiseen.

Jos käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja, on Suomen Numerot Numpac Oy:llä oikeus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin käyttöehtojen vastaisen käytön estämiseksi.

Suomen Numerot Numpac Oy:llä on oikeus muuttaa tätä palvelua ja näitä käyttöehtoja.

Suomen Numerot Numpac Oy ei takaa palvelun tietojen virheettömyyttä eikä vastaa palvelun tai sen tietojen mahdollisten virheiden tai puutteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Muut ehdot

Siirrettyjen numerojen tiedotuspalvelu on Internet-palvelu ja sitä koskevat samat rajoitukset kuin muitakin Internet-palveluja. Palvelun saatavuuteen ja käytettävyyteen voivat vaikuttaa palvelujen samanaikaiset käyttäjät ja verkon kuormitus. Suomen Numerot Numpac Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen palvelun huolto- ja muutostöiden suorittamiseksi.